Tuesday, 30 November 2010

Karpathos; walking in springtime

Walking from Vanada to Diafani

Diafani

Aghia Fotini; early christian basilica near Pigadia


Aristolochia cretica

Eastern in Diafani

Olympos


Olympos; Panagia Karpathia

Northeast coast

Saria island

Saria island

Saria island

Saria island

Tristomo

Walking from Avlona to Diafani

Diafani

Aghios Konstantinos

Aghios Konstantinos walk

Diafani; goodbye Karpathos!